אברהם נכנס בעקבותי וראה את המוצרים , מוצרי המורינגה ומוצרי הקוסמטיקה של יערות המורינגה
והחל בקריאות התפעלות שלא שמעתי כמותם והחל לבדוק ולשאול ולומר,
“אני לא מאמין שמוטי סנדר” עושה דברים יפים כאלה.
“אברהם תעשה לי טובה אני חייב לצלם אותך ותשמיע את קריאות ההתפעלות שלך למצלמה”.