The Blog

מחקרים מדעיים

6
מחקר מדעי: מורינגה מכונפת – צמח הניסים
מורינגה מכונפת – צמח הניסים ד”ר יפתח ואקנין רקע בשנות החמישים של המאה ה-20 עלו לארץ ישראל יהודים...